Zájmové a kulturní akce na březen 2018

5. 3. Pěší výlet k místnímu letišti, ved. akce – Poslušná J.
6. 3. Relaxační pobyt v solné jeskyni v Hlinsku, ved. akce – Bakešová G.
7. 3. Návštěva Snoezelenu ve Slatiňanech, ved. akce – Poslušná J.
11. 3. Pobyt v solné jeskyni v Pardubicích, ved. akce – Hromková D.
13. 3. Relaxační pobyt ve Snoezelenu, ved. akce – Poslušná J.
19. 3. Výlet do Prahy s návštěvou Matějské pouti, ved. akce – Kohoutková I.
20. 3. Výlet do Pardubic, ved. akce – Čermáková P.
20. 3. Výlet do Slatiňan s návštěvou cukrárny, ved. akce – Momryk O.
21. 3. Návštěva velikonočních trhů v Chrudimi, ved. akce – Linhartová.
21. 3. Návštěva Snoezelenu ve Slatiňanech, ved. akce – Trková L.
22. 3. Posezení v restauraci Pod Zámkem ve Slatiňanech, ved. akce – Čermáková P.
22. 3. Jaro s koňmi 2018 v Lysé nad Labem, ved. akce – Fiantová E.
23. 3. Návštěva velikonoční výstavy v SeniorCentru Skuteč, ved. akce – Slavíková D.
27. 3. Návštěva bazénu ve Slatiňanech, ved. akce – Dalecká B.
29. 3. Účast na benefičním plese CDS Motýl v Hlinsku, ved. akce – Gajdukovová U.
31. 3 Velikonoční jarmark na zámku Žleby, ved. akce – Kysilková L.