Zájmové a kulturní akce na leden 2019

5. 1. – 11. 11. Účast na Zimních hrách v Horní Malé Úpě, CDA 6+2
6. 1. Tříkrálová procházka po Jesenčanech, JES 5+1
8. 1. Výlet do Slatiňan spojený s návštěvou snoezelenu, JES 3+2
10. 1. Výlet do Pardubic s prohlídkou města, PRES 3+2
15. 1. Relaxační odpoledne ve snoezelenu, JES 2+2
18. 1. Výlet do Chrudimi s nákupem počítače, L0A 1+1
19. 1. Pěší výlet k místnímu letišti, JES 6+2
25. 1 Procházka podél řeky do Tesca, VLHOR 3+2