Zájmové a kulturní akce na prosinec

2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Starých Jesenčanech, 17.30 hod.
3. 12. Pobyt v solné jeskyni v Pardubicích, 9.00 hod.
3. 12. Návštěva Adventního koncertu v Hlinsku, 12.00 hod.
3. 12. Zhlédnutí Vánočního koncertu Jakuba Smolíka v Chrudimi, 17.30 hod.
4. 12. Návštěva Adventního koncertu v Hradci Králové, 16.00 hod.
5. 12. Výlet do Slatiňan s návštěvou Snoezelenu, 12.30 hod.
5. 12. Výlet do Chrudimi s návštěvou Muzea loutkářských kultur, 13.00 hod.
6. 12. Návštěva Vánočních trhů v Olomouci, 7.30 hod.
7. 12. Výlet do Chrudimi spojený s prohlídkou města, 13.00 hod.
7. 12. Vánoce ve Švýcárně, 13.00 hod.
9. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Martina ve Slatiňanech, 14.00 hod.
12. 12. Výlet do Prahy s prohlídkou vánoční výzdoby, 7.00 hod.
12. 12. Výlet do vánočních Pardubic, 8.15 hod.
12. 12. Výlet do Slatiňan s návštěvou Snoezelenu, 12.30 hod.
13. 12. Výlet do Chrudimi s návštěvou kavárny, 13.00 hod.
14. 12. Návštěva adventních Pardubic, 9.00 hod.
14. 12. Návštěva kina v Pardubicích, 9.00 hod.
14. 12. Předvánoční koncert sboru Bonifátes v Zaječicích, 18.00 hod.
14. 12. Předvánoční návštěva Pardubicích, 12.00 hod.
15. 12. Návštěva vánoční Chrudimi, 8.30 hod.
16. 12. Návštěva vánočních Pardubic, 13.00 hod.
16. 12. Malování s Janem Lušovským, 11.30 hod.
20. 12. Koncert v Havlíčkově Brodě v rámci akce „Daruj hračku“, 11.30 hod.