Zájmové a kulturní akce na leden 2020

6. 1. Relaxační dopoledne ve Snoezelenu

Ved. akce –Vondráčková P., odj. 8.30 hod. MED  2+2

8. 1. Návštěva Národního muzea v Praze

Ved. akce – Louvarová M., odj. 8.30 hod. SKR  3+2

9. 1. Výlet do Slatiňan s návštěvou Snoezelenu

Ved. akce – Hromková B., odj. 9.30 hod. JES   2+2

13. 1. Návštěva snoezelenu

Ved. akce – Odstrčilová J., odj. 9.30 hod. JES   2+2

18. 1., 19. 1.  Relaxační dopoledne ve Snoezelenu

Ved. akce – Nováková M., odj. 8.30 hod. MED  2+1

21. 1. Návštěva solné jeskyně v Bohdanči

Ved. akce – Pilařová M., odj. 12.30 hod. BYL  4+2