Zájmové a kulturní akce červen 2019

1. 6. Pěší výlet na letecký den v Pardubicích, JES 6+2
3. 6. – 10. 6. Ozdravný pobyt v Rychnově, L3A 4+2
4. 6. Výlet do Jihlavy, SDB 4+2
5. 6. Výlet do Liberce s návštěvou botanické zahrady, SKR 3+2
5. 6. Návštěva solné jeskyně v Pardubicích, MAR 3+2
6. 6. Výlet do Slatiňan spojený s návštěvou snoezelenu, JES 2+2
8. 6. Výlet do Pardubic s procházkou po třídě Míru, SKR 3+2
8. 6. Účast na akci „Město v pohybu“ v Ústí nad Orlicí, DC 2+1
8. 6. Výlet do ZOO koutku v Jezbořicích, JES 6+2
8. 6. Exotika na ranči v Bítovany, VLHOR 2+2
10. 6. – 14. 6. Ozdravný pobyt v Rychnově, L3 4+2
10. 6. – 14. 6. Rekreační pobyt ve Vrbatově Kostelci, BYL 6+2
11. 6. Pěší výlet po okolí Slatiňan na rozhlednu Báru, SDB 4+2
11. 6 Výlet do Slatiňan s návštěvou snoezelenu, JES 3+2
11. 6 Výlet do Vrbatova Kostelce, BYL 3+1
13. 6. Návštěva výstavy Růžová zahrada v Lysé nad Labem, SKR 1+1
13. 6. Návštěva bazénu v DSS, MAR 2+1
14. 6. – 16. 6. Účast na turnaji v přehazované v Dřevěnici, CDA 6+2
15. 6. Výlet do ZOO Dvůr Králové, SKR 6+2
15. 6. Oslava narozenin s grilováním na domku, VLHOR 8+4
17. 6. Výlet vlakem do Pardubic, SDB 4+2
19. 6. Výlet do Opočna s procházkou po zámeckého parku, PŘES 2+2
22. 6. Výlet do ZOO Jihlava, BYL 6+3
22. 6. Návštěva „Exotika na ranči“ v Bítovanech, ZAJ 6+2
22. 6. Návštěva pivních slavností v Lukavici, SKR 6+3
23. 6. Koncert kapely The Tap Tap v Heřmanově Městci, BYL 2+1
24. 6. – 28. 6. Rekreační pobyt v Rychnově, MAR 12+5
28. 6. Pěší výlet podél řeky Chrudimky, SDB 4+2
29. 6. Plavba výletní lodí Arnošt z Pardubic, DB 7+3
29. 6. Výlet do Nových Hradů s návštěvou obory, JES 6+2