Zájmové a kulturní akce na září 2021

4. 9.      Výlet na Veselý kopec

Ved. akce – Blehová D., odj. 9.00 hod., PIS 4+2

4. 9.     Sportovní odpoledne na domku Vaňkova s grilováním

Ved. akce – Matysová K., zač. 16.00 hod., VAN 10+2

6. 9. - 10. 9.     Rekreace v Šilinkově dole

Ved. akce – Vinšová I., odj. 9.00 hod., L1 6+3

6. 9. - 10. 9.    Rekreace v Rampuši            

Ved. akce – Kysilková L., odj. 13.00 hod., VLHOR 5+4

7. 9.     Výlet do Hoješína            

Ved. akce – Gajdukovová U., odj. 13.00 hod., CDA 7+2

7. 9.    Návštěva zahrádkářské kolonie v Úhřeticích

Ved. akce – Stryková J., odj. 14.00 hod., VAN 4+1

8. 9.    Oslava narozenin na domku v Zaječicích

Ved. akce – Mrázková J., zač. 13.00 hod., ZAJ 12+5

9. 9.    Výlet do Šilinkova dolu

Ved. akce – Poláková B., odch. 9.30 hod., L1 2+2

10. 9. - 12. 9.    Účast na turnaji v přehazované v Dřevěnici

Ved. akce – Víšková Z., odj. 12.30 hod., CDA 7+2

11. 9.    Návštěva Retroměstečka v Pardubicích

Ved. akce – Mrázková J., odch. 9.00 hod., ZAJ 1+1

12. 9.    Loučení s létem na domku Vaňkova

Ved. akce – Vinšová I., odj. 9.00 hod., L1 6+3

6. 9. - 10. 9.    Rekreace v Rampuši            

Ved. akce – Rodingerová L., zač. 13.00 hod., VAN 11+2

15. 9.    Automobilový výlet do obce Ležáky

Ved. akce – Kysilková L., VLHOR 1+1

20. 9. - 24. 9.    Rekreace v Rychnově

Ved. akce – ježková M., zač. 9.00 hod., L3  4+2

22. 9.    Výlet do vesničky Podlesíčko

Ved. akce – Filipová I., odch. 9.00 hod., DA 3+2

23. 9.    Výlet do pohádkové vesničky Podlesíčko

Ved. akce – Čepková Š., odj. 13.00 hod., PIS 3+2

24. 9. - 1. 10.    Rekreace v Rychnově

Ved. akce – Sitterová P., odj. 9.00 hod., L3A 4+2

29. 9.    Pěší výlet do parku s návštěvou restaurace

Ved. akce – Štěpánková R., odch. 13.00 hod., DA 4+2