Zájmové a kulturní akce srpen

3. 8. Výlet do Slatiňan spojený s návštěvou Snoezelenu, JES 2+2
4. 8. – 11. 8. Dovolená v Lázních Poděbrady, CHB 4+1
7. 8. Relaxační odpoledne v solné jeskyni v Hlinsku s prohlídkou města, ZAJ 4+2
9. 8. Výlet do Slatiňan spojený s návštěvou Snoezelenu, JES 2 +2
10. 8. Návštěva Obory Žleby, VLHOR 3+3
10. 8. Návštěva tradiční poutě v Chrudimi, DC 4+2
12. 8. Grilování na zahradě s oslavou narozenin, MAR 12+2
15. 8. Výlet do Pardubic s návštěvou zahradnictví, SKR 1+1
19. 8. – 24. 8. Rekreační pobyt v Batizovcích na Slovensku, ÚPP 6+2
24. 8. Výlet do Chrudimi do městského parku, BYL 3+2
25. 8. Návštěva poutě v Heřmanově Městci, BYL 4+2
27. 8. Návštěva kina v Pardubicích, DD 2+2
30. 8. Pěší výlet k letišti, DD 7+3