Stížnosti

Způsoby podávání a vyřizování stížností v DSS Slatiňany upravuje Směrnice ředitele č. 1/2015
O způsobu podávání a vyřizování stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování služeb.

JAK STÍŽNOST PODAT?

Jako stížnost evidujeme a řešíme jakékoliv vyjádření nespokojenosti se způsobem nebo kvalitou poskytování služby v DSS Slatiňany.

Formy a způsoby podání stížnosti: 1
Ústní podání stížnosti
Ústní podání prostřednictvím telefonu
Písemné podání
Písemné elektronické podání

Anonymní písemné podání:
Písemnou formou na adresu DSS Slatiňany nebo lze použít schránku důvěry umístěnou v budově DSS Slatiňany
u vstupu do plaveckého bazénu. Schránka důvěry je umístěna rovněž v každé domácnosti.

Kontaktní adresa:
Domov sociálních služeb Slatiňany
Klášterní 795
538 21
Tel.: 469 681 461-3
e.mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stížnosti v DSS Slatiňany evidují a vyřizují pověření pracovníci – důvěrníci pro vyřizování stížností.
Ti vaši žádost zaevidují a zprostředkují Vám její vyřízení.
Pro řešení Vaší stížnosti si můžete zvolit důvěrníka, u kterého lze stížnost podat.

Důvěrník pro řešení stížností:

Bc. Šárka Pavlovičová
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Domov sociálních služeb Slatiňany
Klášterní 795
538 21

Mgr. Martina Kopecká

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Domov sociálních služeb Slatiňany

Klášterní 795, 538 21

Oba důvěrníci kancelář č. 139