Základní informace

Domov sociálních služeb Slatiňany je příspěvkovou organizací Pardubického kraje.

Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením.

Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje následující sociální služby:

  • domov pro osoby se zdravotním postižením
  • odlehčovací služby
  • denní stacionář
  • chráněné bydlení

Domov sociálních služeb Slatiňany má 90 leté zkušenosti s poskytováním sociálních služeb.