Aktuálně z DSS

Sčítání lidu

V období od 27. 3. - 11. 5. 2021 bude probíhat sčítání lidu.  V našem zařízení klienty sečtou sociální pracovnice ve spolupráci s jejich opatrovníky. Více informací naleznete zde:  Sčítání lidu

Přerušení odlehčovacích služeb

V období od února 2021 – června 2021 dochází k přerušení poskytování odlehčovacích služeb v DSS Slatiňany z důvodu budování „Centra odlehčovacích služeb“ ve stávajících prostorách hlavní budovy na patře L0 v ulici Klášterní 795, Slatiňany.


Mimořádná opatření

Na základě nařízení vlády, dochází od 9. 3. 2021 opět k pravidelnému antigennímu testování klientů DSS Slatiňany na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Návštěvy v DSS

V souvislosti s končícím nouzovým stavem Vás chceme informovat o pravidlech při návštěvách našich klientů. I přesto, že nouzový stav končí, Vás žádáme a prosíme o omezení návštěv klientů v našem zařízení z důvodu stále nepříznivé epidemiologické situace v našem kraji. Pokud se na návštěvu chystáte, prosím, respektujte naše vnitřní pravidla viz níže. Děkujeme!

Pro návštěvy klientů platí vnitřní pravidla domova: Pravidla pro návštěvy klientů DSS Slatiňany                                                               

Dotazník a čestné prohlášení pro návštěvy u klientů ke stažení zde: Dotazník a čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Dotazník a čestné prohlášení při návratu klientů do sociální služby ke stažení zde: Dotazník a čestné prohlášení při návratu klientů do sociální služby

Každá návštěva u klienta musí mít MIN. RESPIRÁTOR TŘÍDY FFP2 (KN 95) A VYŠŠÍ BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU 

Opatření ředitele DSS Slatiňany pro návštěvy u klientů v DSS Slatiňany ode dne 5. 12. 2020

Návštěvy nemohou probíhat za žádných okolností  - na lokalitě, kde jsou klienti v karanténě nebo u klientů, kteří jsou v izolaci!


COVID-19 v DSS Slatiňany

k 9. 4. 2021 máme zaregistrováno pozitivního:

  • 1 klienta
  • 10 pracovníků

Karanténní opatření jsou nyní na této lokalitě: 

  • Slatiňany, Klášterní 795 - hlavní budova, patro L3

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 12.10. 2020, které bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR pod č. 412/2020, o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu,  s účinností ode dne 14. 10. 2020 DSS Slatiňany přerušuje poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy a současně též přerušuje poskytování služeb v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. Znamená to tedy, že klientům budou po výše uvedenou dobu poskytovány služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany jejich života a zdraví. 


Poděkování

DSS Slatiňany velice děkuje za věcné dary v podobě šumivých vitaminových tablet lékárně FILIFARMA v hodnotě 9 900 Kč  za 100 ks a LÉKÁRNĚ.CZ za tentýž dar v hodnotě 26 040 Kč o objemu 210 ks.


„Tablet od srdce"

Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu jsme získali dva tablety pro audiovizuální komunikaci klientů se svými rodinami, opatrovníky. Videohovory probíhají přes aplikaci WhatsApp na telefonních číslech: 775 889 094 nebo 775 889 067.

Pro bližší informace se obraťte na sociální oddělení Mgr. Lucii Kovaříkovou, tel.: 736 752 177


Nový sazebník úhrad 2020

Dnem 1.1.2020 platí nové sazebníky úhrad za služby DSS Slatiňany v jednotlivých službách.

Seznámit se s nimi můžete na těchto webových stránkách po rozkliknutí odkazu na vrchní liště "Pro zájemce o služby" a dále "Sazebník úhrad".