Aktuálně z DSS Slatiňany

Poděkování všem zaměstnancům DSS Slatiňany

V rámci porady ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem, která se konala dne 15. 10. 2021, předal radní Pardubického kraje za oblast sociálních věcí, Ing. Pavel Šotola, řediteli DSS Slatiňany  DĚKOVNÝ LIST všem zaměstnancům DSS Slatiňany za profesionální přístup a pracovní nasazení při zvládání mimořádné situace vyvolané pandemií koronaviru v období 2020-2021. Děkujeme, velice si toho vážíme.


Otevření Odlehčovacího centra v DSS Slatiňany - ulice Klášterní 795

Od 1. července 2021 dochází k opětovnému poskytování odlehčovacích služeb v DSS Slatiňany, a to v nově vybudovaném „Centru odlehčovacích služeb“ ve stávajících prostorách hlavní budovy na patře L0 v ulici Klášterní 795, Slatiňany.


Návštěvy v DSS Slatiňany

V souvislosti s ukončeným nouzovým stavem Vás chceme informovat o pravidlech při návštěvách našich klientů. I přesto, že nouzový stav skončil, Vás žádáme a prosíme o omezení návštěv klientů v našem zařízení z důvodu stále nepříznivé epidemiologické situace v našem kraji. Pokud se na návštěvu chystáte, prosím, respektujte naše vnitřní pravidla viz níže. Děkujeme!

Pro návštěvy klientů platí vnitřní pravidla domova: Pravidla pro návštěvy klientů DSS Slatiňany                                                               

Dotazník a čestné prohlášení pro návštěvy u klientů ke stažení zde: Dotazník a čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Dotazník a čestné prohlášení při návratu klientů do sociální služby ke stažení zde: Dotazník a čestné prohlášení při návratu klientů do sociální služby

Každá návštěva u klienta musí mít MIN. RESPIRÁTOR TŘÍDY FFP2 (KN 95) NEBO VYŠŠÍ BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU 

Opatření ředitele DSS Slatiňany pro návštěvy u klientů v DSS Slatiňany ode dne 5. 12. 2020

Návštěvy nemohou probíhat za žádných okolností  - na lokalitě, kde jsou klienti v karanténě nebo u klientů, kteří jsou v izolaci!


Aktuální situace v DSS Slatiňany: onemocnění COVID - 19 

Ke dni 1. 12. 2021 evidujeme pozitivních 

  • 18 pracovníků
  • 26 klientů

Karanténa je v lokalitě - domek Vaňkova v Chrudimi,  domky B a D ve Slatiňanech.


Poděkování

DSS Slatiňany velice děkuje za věcné dary v podobě šumivých vitaminových tablet lékárně FILIFARMA v hodnotě 9 900 Kč  za 100 ks a LÉKÁRNĚ.CZ za tentýž dar v hodnotě 26 040 Kč o objemu 210 ks.


„Tablet od srdce"

Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu jsme získali dva tablety pro audiovizuální komunikaci klientů se svými rodinami, opatrovníky. Videohovory probíhají přes aplikaci WhatsApp na telefonních číslech: 775 889 094 nebo 775 889 067.

Pro bližší informace se obraťte na sociální oddělení Mgr. Lucii Kovaříkovou, tel.: 736 752 177