Aktuálně z DSS Slatiňany

Otevření Odlehčovacího centra v DSS Slatiňany - ulice Klášterní 795

Od 1. července 2021 dochází k opětovnému poskytování odlehčovacích služeb v DSS Slatiňany, a to v nově vybudovaném „Centru odlehčovacích služeb“ ve stávajících prostorách hlavní budovy na patře L0 v ulici Klášterní 795, Slatiňany.


Návštěvy v DSS Slatiňany

V souvislosti s ukončeným nouzovým stavem Vás chceme informovat o pravidlech při návštěvách našich klientů. I přesto, že nouzový stav skončil, Vás žádáme a prosíme o omezení návštěv klientů v našem zařízení z důvodu stále nepříznivé epidemiologické situace v našem kraji. Pokud se na návštěvu chystáte, prosím, respektujte naše vnitřní pravidla viz níže. Děkujeme!

Pro návštěvy klientů platí vnitřní pravidla domova: Pravidla pro návštěvy klientů DSS Slatiňany                                                               

Dotazník a čestné prohlášení pro návštěvy u klientů ke stažení zde: Dotazník a čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Dotazník a čestné prohlášení při návratu klientů do sociální služby ke stažení zde: Dotazník a čestné prohlášení při návratu klientů do sociální služby

Každá návštěva u klienta musí mít MIN. RESPIRÁTOR TŘÍDY FFP2 (KN 95) NEBO VYŠŠÍ BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU 

Opatření ředitele DSS Slatiňany pro návštěvy u klientů v DSS Slatiňany ode dne 5. 12. 2020

Návštěvy nemohou probíhat za žádných okolností  - na lokalitě, kde jsou klienti v karanténě nebo u klientů, kteří jsou v izolaci!


Poděkování

DSS Slatiňany velice děkuje za věcné dary v podobě šumivých vitaminových tablet lékárně FILIFARMA v hodnotě 9 900 Kč  za 100 ks a LÉKÁRNĚ.CZ za tentýž dar v hodnotě 26 040 Kč o objemu 210 ks.


„Tablet od srdce"

Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu jsme získali dva tablety pro audiovizuální komunikaci klientů se svými rodinami, opatrovníky. Videohovory probíhají přes aplikaci WhatsApp na telefonních číslech: 775 889 094 nebo 775 889 067.

Pro bližší informace se obraťte na sociální oddělení Mgr. Lucii Kovaříkovou, tel.: 736 752 177


Nový sazebník úhrad 2021

Dnem 1. 7. 2021 platí nové sazebníky úhrad za služby DSS Slatiňany v jednotlivých službách.

Seznámit se s nimi můžete na těchto webových stránkách po rozkliknutí odkazu na vrchní liště "Pro zájemce o služby" a dále "Sazebník úhrad".

Zájmové a kulturní akce na září 2021

4. 9.      Výlet na Veselý kopec

Ved. akce – Blehová D., odj. 9.00 hod., PIS 4+2

4. 9.     Sportovní odpoledne na domku Vaňkova s grilováním

Ved. akce – Matysová K., zač. 16.00 hod., VAN 10+2

6. 9. - 10. 9.     Rekreace v Šilinkově dole

Ved. akce – Vinšová I., odj. 9.00 hod., L1 6+3

6. 9. - 10. 9.    Rekreace v Rampuši            

Ved. akce – Kysilková L., odj. 13.00 hod., VLHOR 5+4

7. 9.     Výlet do Hoješína            

Ved. akce – Gajdukovová U., odj. 13.00 hod., CDA 7+2

7. 9.    Návštěva zahrádkářské kolonie v Úhřeticích

Ved. akce – Stryková J., odj. 14.00 hod., VAN 4+1

8. 9.    Oslava narozenin na domku v Zaječicích

Ved. akce – Mrázková J., zač. 13.00 hod., ZAJ 12+5

9. 9.    Výlet do Šilinkova dolu

Ved. akce – Poláková B., odch. 9.30 hod., L1 2+2

10. 9. - 12. 9.    Účast na turnaji v přehazované v Dřevěnici

Ved. akce – Víšková Z., odj. 12.30 hod., CDA 7+2

11. 9.    Návštěva Retroměstečka v Pardubicích

Ved. akce – Mrázková J., odch. 9.00 hod., ZAJ 1+1

12. 9.    Loučení s létem na domku Vaňkova

Ved. akce – Vinšová I., odj. 9.00 hod., L1 6+3

6. 9. - 10. 9.    Rekreace v Rampuši            

Ved. akce – Rodingerová L., zač. 13.00 hod., VAN 11+2

15. 9.    Automobilový výlet do obce Ležáky

Ved. akce – Kysilková L., VLHOR 1+1

20. 9. - 24. 9.    Rekreace v Rychnově

Ved. akce – ježková M., zač. 9.00 hod., L3  4+2

22. 9.    Výlet do vesničky Podlesíčko

Ved. akce – Filipová I., odch. 9.00 hod., DA 3+2

23. 9.    Výlet do pohádkové vesničky Podlesíčko

Ved. akce – Čepková Š., odj. 13.00 hod., PIS 3+2

24. 9. - 1. 10.    Rekreace v Rychnově

Ved. akce – Sitterová P., odj. 9.00 hod., L3A 4+2

29. 9.    Pěší výlet do parku s návštěvou restaurace

Ved. akce – Štěpánková R., odch. 13.00 hod., DA 4+2