Podání žádosti

Pokud máte zájem o přijetí ihned nebo ve velmi brzké době, vyplníte žádost o poskytnutí sociální služby v DSS Slatiňany a další formuláře a zašlete ji (nebo osobně podáte) do DSS Slatiňany k rukám sociálních pracovnic. Dokumenty ke stažení naleznete zde.

Po přijetí žádosti do DSS Slatiňany se sejde tým pověřených pracovníků, kteří se k žádosti písemně vyjádří.

Zájemce (nebo zájemce prostřednictvím opatrovníka, podpůrce, zástupcem člena domácnosti, zákonného zástupce) bude informován o přijetí žádosti a následně bude domluven další postup.

Dále sociální pracovník zkontaktuje zájemce a domluví se společně na termínu sociálního šetření.

Sociální šetření probíhá v místě současného pobytu zájemce.

Proběhne do 1 měsíce od zaevidování žádosti o poskytnutí sociálních služeb.

Co budeme při sociálním šetření zjišťovat?

  • potřeby zájemce, míru podpory a jaké jsou zdroje rodiny
  • zda byl kontaktován jiný poskytovatel sociálních služeb nebo např. jiný odborný pracovník (sociální pracovník obce s rozšířenou působností, lékař, psycholog apod.)
  • skutečné důvody podání žádosti, nepříznivou sociální situaci

Následně sociální pracovník projedná závěry ze sociálního šetření v týmu pracovníků DSS Slatiňany a posoudí, zda zájemce spadá do cílové skupiny a zda je poskytnutí sociální služby vhodné. Písemně o závěrech informuje zájemce, a to ve lhůtě do 1 měsíce od uskutečněného sociálního šetření.

Jste vhodným zájemcem:

Pokud zájemce spadá do cílové skupiny a je vhodné poskytnout sociální služby, domluví se sociální pracovník se zájemcem na termínu přijetí a uzavření smlouvy. Dále zde (Návrh smlouvy o poskytnutí sociálních služeb)

Pokud zájemce splňuje všechny podmínky pro poskytnutí sociálních služeb, ale v DSS Slatiňany je pro vybranou sociální službu zcela naplněna kapacita, bude žádost o poskytnutí sociálních služeb zařazena do Evidence žadatelů. Zájemce je informován nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od uskutečněného sociálního šetření.

Nejste vhodným zájemcem:

Pokud zájemce nespadá do cílové skupiny a není vhodné poskytnout mu sociální služby, je poskytnuto základní sociální poradenství a další informace o možnostech poskytnutí pomoci.
Je možné navštívit sociálního pracovníka obce s rozšířenou působností (poradí sociální pracovník DSS Slatiňany).