Sazebník úhrad

Zde zjistíte, kolik poskytované služby v DSS Slatiňany stojí.
Podrobnější informace o úhradě za poskytované sociální služby se dozvíte od sociálních pracovnic.

Např.

  • Kolik skutečně hradím, pokud pobírám invalidní důchod?
  • Co mohu dělat, když nemám dostatek finančních prostředků na úhradu sociálních služeb?
  • Jak to bude s příspěvkem na péči?
  • Jak je to s úhradou za pobyt, když budu několik dní doma, na rekreaci, v nemocnici apod.?

Úhradovník ve zjednodušené formě (obrázková forma) 

Úhradovník