Domov sociálních služeb Slatiňany


Přátelské prostředí a profesionální péče vytváří pocity jistoty, důvěry a spokojenosti, které podporují začlenění našich klientů do běžného prostředí každodenního života.

Mám zájem o sociálni služby Více o nás

  • Snoezelen
  • Domek Zaječice
  • Tanec s Jitřenkou
  • Divadelní kroužek
  • Snoezelen
  • Domek Zaječice
  • Tanec s Jitřenkou
  • Divadelní kroužek

Aktuálně z DSS Slatiňany

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2023 v DSS Slatiňany, v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (tyden-socialnich-sluzeb.cz)se uskuteční ve čtvrtek dne 5. října 2023 od 9:00 - 14:00 hod.


Domov sociálních služeb Slatiňany se zapojil do projektu SPOLEČNĚ KE ZMĚNĚ, který probíhá od 1. 12. 2021 - 30. 4. 2024.


Poděkování všem zaměstnancům DSS Slatiňany

V rámci porady ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem, která se konala dne 15. 10. 2021, předal radní Pardubického kraje za oblast sociálních věcí, Ing. Pavel Šotola, řediteli DSS Slatiňany  DĚKOVNÝ LIST všem zaměstnancům DSS Slatiňany za profesionální přístup a pracovní nasazení při zvládání mimořádné situace vyvolané pandemií koronaviru v období 2020-2021. Děkujeme, velice si toho vážíme.


Poděkování

DSS Slatiňany velice děkuje lékárně FILIFARMA za finanční dar v hodnotě 50 000 Kč, který je určený na doplatky léků uživatelů DSS Slatiňany. Dále děkujeme firmě STYLBAU za finanční dar v hodnotě 10 000 Kč.


„Tablet od srdce"

Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu jsme získali dva tablety pro audiovizuální komunikaci klientů se svými rodinami, opatrovníky. Videohovory probíhají přes aplikaci WhatsApp na telefonních číslech: 775 889 094 nebo 775 889 067.

Pro bližší informace se obraťte na sociální oddělení Mgr. Lucii Kovaříkovou, tel.: 736 752 177


Den otevřených dveří v DSS Slatiňany

V rámci 15. ročníku TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR konaného ve dnech 2. - 8. 10. 2023, pořádaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstven práce a sociálních věcí ČR, proběhne dne

5. 10. 2023 v době od 9:00 do 14:00 hod.

Den otevřených dveří

v Domově sociálních

služeb Slatiňany

 

Nový sazebník úhrad 2023

Dnem 1. 5. 2023 platí nový sazebník úhrad za služby DSS Slatiňany v jednotlivých službách.

Seznámit se s ním můžete na těchto webových stránkách po rozkliknutí odkazu na vrchní liště "Pro zájemce o služby" a dále "Sazebník úhrad".

Další články...

  • 1
  • 2
90. letá historie
DSS Slatiňany založen
v roce 1926
Služby komunitního charakteru
jsou „šity na míru“ 
Integrace a inkluze
uživatelů do běžného prostředí
Podpora a respekt
potřeb a práv každého jednotlivce