Návrh smlouvy o poskytnutí sociálních služeb

V případě volné kapacity v DSS Slatiňany je příslušný žadatel osloven a vyzván k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Při uvolnění pobytového místa se vybírají zájemci z Evidence žadatelů. Vycházíme primárně z nepříznivé sociální situace.

Prioritně přijímáme zájemce s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.

Pokud sociální šetření u žadatele bylo provedeno déle než před 6 měsíci, je provedeno nejprve nové „aktualizační“ sociální šetření.

Smlouva je uzavírána se zájemcem o sociální službu. V případě, že zájemce není schopen samostatně jednat a má zákonného zástupce, je sepisována a podepsána v přítomnosti zákonného zástupce, opatrovníka, členem domácnosti (zastoupení členem domácnosti) a další.

Pokud zájemce bude osobou, která není schopná samostatně jednat a nemá zákonného zástupce, bude na základě lékařského posudku zastupovat zájemce při uzavírání smlouvy obec s rozšířenou působností dle § 91 odst. 6 z. 108/2006 Sb. v platném znění. Lékařský posudek bude obsahovat pouze informaci o tom, zda je osoba schopna samostatně jednat či není

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb - dospělí

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb - do 18 let