Volná místa pro zájemce o službu

§48 Domov pro osoby se zdravotním postižením:

plně obsazeno

§46 Denní stacionáře

plně obsazeno

§51 Chráněné bydlení

plně obsazeno

§ 44 Odlehčovací služba

Tabulka odlehčovací služby