Volná místa pro zájemce o službu

§48 Domov pro osoby se zdravotním postižením:

1 volné místo na hlavní budově DSS Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany - pro staršího muže, s vyšší mírou podpory

1 volné místo na domku v Medlešicích, Medlešice 224, 538 31 Medlešice – vyčleněno pro okamžité přijetí pro potřeby Pardubického kraje

§46 Denní stacionáře

1 volné místo – vhodné pro dívku (ženu) nebo chlapce (muže) – věk 3 – 80 let

§51 Chráněné bydlení

1 volné místo na Slunečním domě A – „SDA“, Vítězství 115, 538 21 Slatiňany – domácnost s nižší mírou podpory, vhodné pro muže

§ 44 Odlehčovací služba

Odlehčovací služba