Volná místa pro zájemce o službu

§48 Domov pro osoby se zdravotním postižením:

1 volné místo na hlavní budově DSS Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany - pro staršího muže, s vyšší mírou podpory
1 volné místo na domku Vaňkova, Vaňkova 648, 537 01 Chrudim IV. - pro mladé dospělé - muž nebo žena
1 volné místo na domku v Medlešicích, Medlešice 224, 538 31 Medlešice – vyčleněno pro okamžité přijetí pro potřeby Pardubického kraje

§46 Denní stacionáře

není volné místo

§51 Chráněné bydlení

1 volné místo na domku Nádražní 364, Slatiňany - vhodné pouze pro muže, s nižší mírou podpory