Volná místa pro zájemce o službu

§48 Domov pro osoby se zdravotním postižením:

2 volná místa na hlavní budově DSS Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany - pro dospělé muže, s vyšší mírou podpory
1 volné místo na domku B - nedaleko hlavní budovy DSS Slatiňany, Klášterní 842, 538 21 Slatiňany - pro dospělého muže nebo ženu, s nižší mírou podpory (samostatnost v noci)

§46 Denní stacionáře

plně obsazeno

§51 Chráněné bydlení

plně obsazeno

§ 44 Odlehčovací služba

Tabulka odlehčovací služby