Volná místa pro zájemce o službu

§48 Domov pro osoby se zdravotním postižením:

1 volné místo na domku A (nedaleko hlavní budovy DSS Slatiňany), Klášterní 841, 538 21 Slatiňany – pro dospělého muže

§46 Denní stacionáře

plně obsazeno

§51 Chráněné bydlení

plně obsazeno

§ 44 Odlehčovací služba

Odlehčovací služba k 16. 5. 2018

Tabulka odlehčovací služby na rok 2019