Kdo nemůže být přijat

DSS může v souladu s § 91 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb z následujících důvodů:

1) DSS neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá, tzn. že:

 • Nejedná se o osobu s mentálním postižením nebo o osobu s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým
 • zájemce nežádá o odlehčovací službu (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění), chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění), denní stacionář (§ 46 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) nebo domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění)

2) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí žádané sociální služby. To znamená, že se jedná o:

 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče z důvodu, že trpí infekční chorobou
 • osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe nebo své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
 • osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo absenci základních sociálních návyků
 • osoby se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

3) zájemci o sociální službu byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytnutí stejné sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

4) DSS má zcela naplněnou kapacitu k poskytnutí příslušné sociální služby, o kterou zájemce žádá, tj.:

 • odlehčovací služba                                                            4 místa
 • chráněné bydlení                                                                28 míst
 • denní stacionář                                                                   6 míst
 • domov pro osoby se zdravotním postižením                231 míst

Dále žadatel nemůže být přijat v případě, že není očkovaný proti žloutence typu B. (HBsAg)
Je nutná aplikace minimálně 2 dávek před samotným přijetím do DSS Slatiňany.