Rada uživatelů

Rada uživatelů byla v DSS Slatiňany založena dne 18. 1. 2016 rozhodnutím ředitele Domova sociálních služeb Slatiňany.

Dne 27. listopadu 2021 jmenoval ředitel DSS Slatiňany, v souladu s Jednacím řádem Rady uživatelů, na jejím devátém zasedání, nové členy rady na další pětileté období. Rada si ze svého středu poté zvolila předsedu Ivana Čičae a místopředsedu Karla Sluku.

Dále byli zvoleni dva členové rady uživatelů do komise pro řešení stížností.

Složení rady