Rada uživatelů

Rada uživatelů byla v DSS Slatiňany založena rozhodnutím ředitele Domova sociálních služeb Slatiňany.

Dne 18. ledna 2016 ředitel DSS Slatiňany jmenoval na prvním zasedání rady jednotlivé členy rady. Rada si ze svého středu zvolila předsedu a místopředsedu rady.

Dále byli zvoleni dva členové rady uživatelů do komise pro řešení stížností.

Složení rady

1
2
3
4
5
6
7
8
9