Výběrová řízení

Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Rozšíření zpevněných ploch
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy Neotvírat - veřejná zakázka - "Rozšíření zpevněných ploch" na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany do 27. 4. 2017.
Zveřejněno od 31. 3. 2017 do 27. 4. 2017

Předpokládaná realizace: 05 – 08/2017

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace.zip

Dodatečná informace č. 1

Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Dodávka osobního automobilu
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy Neotvírat - veřejná zakázka - "Dodávka osobního automobilu" na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany do 18. 4. 2017.
Zveřejněno od 23. 3. 2017 do 18. 4. 2017

Předpokládaná realizace: 06 – 08/2017

Zadávací dokumentace