Výběrová řízení

Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Rozšíření zpevněných ploch Bylany č.p. 152
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Rozšíření zpevněných ploch Bylany č.p. 152"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany do 1. 9. 2023
Zveřejněno od 7. 8. 2023 do 1. 9. 2023

Předpokládaná realizace: 9/2023 – 15. 12. 2023

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: DSS Slatiňany – Stavební úpravy Souběžná 179
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "DSS Slatiňany – Stavební úpravy Souběžná 179"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany do 4. 8. 2023
Zveřejněno od 12. 7. 2023 do 4. 8. 2023

Předpokládaná realizace: 9/2023 – 15. 12. 2023

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: DSS Slatiňany – Stavební úpravy domu Vaňkova
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "DSS Slatiňany – Stavební úpravy domu Vaňkova"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany do 20. 7. 2023
Zveřejněno od 28. 6. 2023 do 20. 7. 2023

Předpokládaná realizace: 9/2023 – 15. 12. 2023

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Stavební úpravy části 4. NP hlavní budovy DSS Slatiňany
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Stavební úpravy části 4. NP hlavní budovy DSS Slatiňany"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany do 20. 7. 2023
Zveřejněno od 20. 6. 2023 do 20. 7. 2023

Předpokládaná realizace: 1/2024 – 5/2024

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Dodávka užitkového vozu
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Dodávka užitkového vozu"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany do 4. 7. 2023
Zveřejněno od 20. 6. 2023 do 4. 7. 2023

Předpokládaná realizace: do 30.11.2023

Výzva.pdf


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Výměna 3 ks tepelných čerpadel
Bližší informace podá pracovník: Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Výměna 3 ks tepelných čerpadel"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Zveřejněno od 5. 6. 2023 do 30. 6. 2023

Předpokládaná realizace: 8/2023 – 10/2023

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Dodávka užitkového vozu
Bližší informace podá pracovník: Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Dodávka užitkového vozu"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Zveřejněno od 17. 5. 2023 do 9. 6. 2023

Předpokládaná realizace: 11/2023

Výzva.pdf


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Stavební úpravy části 4. NP hlavní budovy DSS Slatiňany
Bližší informace podá pracovník: Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Stavební úpravy části 4. NP hlavní budovy DSS Slatiňany"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 2. 6. 2023.
Zveřejněno od od 5. 5. 2023 do 2. 6. 2023

Předpokládaná realizace: 8/2023 – 11/2023

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: DSS Slatiňany – centrum odlehčovacích služeb
Bližší informace podá pracovník: Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "DSS Slatiňany – DSS Slatiňany – centrum odlehčovacích služeb"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 31. 12. 2020.
Zveřejněno od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Předpokládaná realizace: 2/2021 – 6/2021

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Dodávka devítimístného automobilu
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Dodávka devítimístného automobilu"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 16. 10. 2020.
Zveřejněno od 1. 10. 2020 do 16. 10. 2020

Předpokládaná realizace: 11/2020 – 3/2021

Zadávací dokumentace.pdf


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: DSS Slatiňany – dodávka gastrotechnologie
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "DSS Slatiňany – dodávka gastrotechnologie"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 29. 3. 2019.
Zveřejněno od 28. 2. 2019 do 29. 3. 2019

Předpokládaná realizace: 6/2019 – 9/2019

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: DSS Slatiňany – jídelna Vítězství 115, Slatiňany
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "DSS Slatiňany – jídelna Vítězství 115, Slatiňany"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 3. 12. 2018.
Zveřejněno od 1. 11. 2018 do 3. 12. 2018

Předpokládaná realizace: 1/2019 – 5/2019

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: DSS Slatiňany – stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejnou
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "DSS Slatiňany – stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejnou"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 12. 11. 2018.
Zveřejněno od 12. 10. 2018 do 12. 11. 2018

Předpokládaná realizace: 1/2019 – 5/2019

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Rekonstrukce elektroinstalace dílen
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Rekonstrukce elektroinstalace dílen"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 15. 10. 2018.
Zveřejněno od 21. 9. 2018 do 15. 10. 2018

Předpokládaná realizace: 11/2018 – 1/2019

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Dodávka osobního automobilu 5 +1
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Dodávka osobního automobilu 5 + 1"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 15. 6. 2018.
Zveřejněno od 29. 5. 2018 do 15. 6. 2018

Předpokládaná realizace: 06 – 10/2018

Výzva k podání nabídky.pdf


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Oprava elektroinstalace dílen
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Oprava elektroinstalace dílen"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 23. 5. 2018.
Zveřejněno od 25. 4. 2018 do 23. 5. 2018

Předpokládaná realizace: 06 – 11/2018

Zadávací dokumentace.zip


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Dodávka osobního automobilu 5 +1
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Dodávka osobního automobilu 5 + 1"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 23. 5. 2018.
Zveřejněno od 27. 4. 2018 do 23. 5. 2018

Předpokládaná realizace: 06 – 10/2018

Výzva k podání nabídky.pdf


Informace o veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
Název zakázky: Rozšíření zpevněných ploch
Bližší informace podá pracovník: Ing. Petr Křivský, tel.: 469 681 461-3/148
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy
Neotvírat - veřejná zakázka - "Rozšíření zpevněných ploch"
na adresu: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
do 23. 5. 2018.
Zveřejněno od 27. 4. 2018 do 23. 5. 2018

Předpokládaná realizace: 06 – 09/2018

Zadávací dokumentace.zip